IMG 20180615 11360 1 1

Spoštovani.
Naprošamo vas za sodelovanje.

Ali pešačite?
Če da, ali menite, da so v vašem mestu primerne okoliščine za hojo? Ali menite, da jih je mogoče izboljšati?

Tukaj je priložnost, da ocenite tiste značilnosti na Ptuju, ki so pomembne iz vidika hoje.

Vaši odgovori so anonimni, vendar pomembni, saj bomo skupne rezultate posredovali občinski upravi Mestne občine Ptuj. Poleg tega bodo vaši odgovori podlaga za določitev stopnje hodljivosti Ptuja, ki bo pokazatelj trenutnega stanja primernosti mesta za pešačenje, v primerjavi z ostalimi mesti, vključenimi v projekt City Walk. Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 3 minute.

VPRAŠALNIK: Ocenite hodljivost na Ptuju! 

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo.

 

 

LOGO CityWalk