doc. dr. Štefan Čelan
univ. dipl. inž. kemijske tehnologije
direktor javnega zavoda
T: 02 748 02 51
E: 
dr. Aleksandra Pivec
univ. dipl. inž. kemijskega inženirstva
strokovna raziskovalna sodelavka (dopolnilno delo)
T: 02 748 02 62
E: 
doc. dr. Dušan Klinar
univ. dipl. inž. kemijske tehnologije, mag. ekon.posl.ved
višji strokovni sodelavec
T: 02 748 02 48
E: 
Ksenija Rakuša
dipl. ekonomistka
samostojna strokovna sodelavka
T: 02 748 02 54
E: 
dr. Klavdija Rižnar
univ. dipl. inž. kemijske tehnologije
strokovna raziskovalna sodelavka
T: 02 748 02 55
E: 
dr. Lidija Tušek
dr. kemijskih znanosti
strokovna raziskovalna sodelavka
T: 02 748 02 59
E: 
mag. Mojca Šibila Drobnič
mag. znanosti državnih in evropskih študij
vodilna strokovna sodelavka
T: 02 748 02 52
E: 
Rosvita Bedrač
dipl. ekonomistka
strokovna sodelavka
T: 02 748 02 50
E: 
Jadranka Krajnc
dipl. ekonomistka
strokovna sodelavka
T: 02 748 02 57
E: 
Danilo Čeh
mag.manag.,dipl.ekon.
vodilni strokovni sodelavec
T: 02 748 02 68
E: 
Julija Potisk
univ. dipl. geografinja
strokovna sodelavka
T: 02 748 02 61
E: 
mag. Mirjana Nenad
mag. znanosti politologije
vodilna strokovna sodelavka
T: 02 748 265
E:
Nataša Mršek
naravoslovno-matematični tehnik
strokovna sodelavka
T: 02 748 02 49
E: 
dr. Nataša Belšak Šel
univ.dipl. inž. kemijske tehnologije
strokovna raziskovalna sodelavka
T: 02 748 02 58
E: 
Blaž Kukec
univ. dipl. politolog
strokovni sodelavec
T: 02 748 02 48
E: 
Brigita Drevenšek
dipl. ekonomistka
strokovna sodelavka
T: 02 748 02 66
E: 
Robert Novak
dipl.org. menedž.
strokovni sodelavec
T: 02 748 02 64
E: 
Gregor Uhan
univ. dipl. inž. kemiske tehnologije
strokovni sodelavec
T: 02 748 02 50
E: