Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj nudi storitve in svetovanje s področja priprave in vodenja projektov na področju znanstveno-raziskovalnega, raziskovalno-razvojnega dela, podjetništva in turizma kot sledi;

  • Oblikovanje projektne ideje,
  • Pregled in izbor razpisa na podlagi vsebine projektne ideje,
  • Načrtovanje in priprava projektnega predloga,
  • Oblikovanje projektnega partnerstva,
  • Priprava finančnega načrta projekta,
  • Priprava pravnih aktov za prijavo projekta,
  • Finančno izvajanje in management projekta,
  • Pravni vidik izvajanja projekta,
  • Administracija in koordinacija projektih partnerjev.

 

Cena svetovalne ure;

Strokovni raziskovalni sodelavec    35,00 EUR 
Samostojni strokovni sodelavec     27,00 EUR
Strokovni sodelavec         25,00 EUR


Naše storitve so prilagojene potrebam strank. Obseg in vsebina storitev se določi na osnove potreb strank in se pripravi individualna ponudba. Cene se oblikujejo individualno, na podlagi definiranih zahtev naročnikov ter obsega in zahtevnosti storitev in svetovanja.

Navedene cene ne vključujejo 22% DDV. Cenik velja od 1.9.2012 do preklica oz. izdaje novega cenika.

Ptuj, 31.8.2012                                                           Dr. Aleksandra Pivec,   direktorica

pdfCenik ZRS Bistra294.12 KB