Vabimo vas na delavnico »PoTUJ trajnostno – po Ptuju peš« v okviru projekta City Walk, ki bo v sredo, 20.6.2018, ob 14. uri, v poročni dvorani Mestne občine Ptuj.

20170615 113642

Na delavnici bo predstavljen Lokalni akcijski načrt za pešačenje za mesto Ptuj (zasnova vodenja peščev v območju starega mestnega jedra). Lokalni akcijski načrt se ukvarja z analizo in predlogi za izboljšanje kvalitete javnih površin, ki med drugim spodbujajo pešačenje. V območje obravnave je vključeno širše mestno središče in njegove povezave s šolami ter s turističnim in trgovskim območjem. Na podlagi analize prostora je bilo izbranih več pomembnih povezovalnih poti za pešce na katerih bodo predlagani ukrepi za izboljšanje peščeve izkušnje.

20170615 113825 1 1

Projekt CityWalk se izvaja v okviru programa sodelovanja Interreg V-B, Podonavje. Sofinanciran je iz dveh evropskih skladov – ESRR in IPA. ZRS Bistra Ptuj je vodilni partner ter hkrati izvaja aktivnosti na lokalni ravni za območje Mestne občine Ptuj. Cilj projekta je pomagati mestom v Podonavski regiji, da bodo zmanjšala emisije in hrup ter postala varnejši prostori za življenje, s pomočjo okrepljene vloge trajnostnih oblik mobilnosti, posebej aktivnih oblik transporta – pešačenje in kolesarjenje.

 

LOGO CityWalk 2