V dneh od 9. do 11. aprila 2018 je ZRS Bistra Ptuj v Hotelu Mitra gostila partnerstvo projekta HICAPS. Na Ptuju se nam je pridružilo 23 udeležencev iz partnerskih organizacij iz Poljske, Hrvaške, Italije in Mestne občine Velenje. Vsebina sestanka je bila projektne narave (pregledali smo opravljene aktivnosti in dorekli korake za izpolnitev ciljev projekta), gostitelji pa smo se potrudili, da našim gostom pokažemo čim več ptujskih zakladov. Za zaključek našega druženja smo izbrali izlet v Park Turnišče in jim pokazali lokacijo, kjer bomo v okviru projekta uredili del parka. Zgodovino in zanimivosti parka nam je prikazal ptujski podžupan, Gorazd Orešek. V okviru projekta HICAPS bomo v parku gradu Turnišče uredili sprehajalne poti z umeščeno urbano opremo (klopi, koši za smeti, stojala za kolesa), javno razsvetljavo ter zasadili 10 novih dreves. V sklopu projekta bomo pripravili koncept zunanje učne poti v parku Turnišče in del te poti skozi investicijo tudi uredili.

 

logo HICAPS