ZRS Bistra Ptuj je članica Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot, katerega naloga je ureditev kolesarskih poti ob reki Dravi, kot nadaljevanje dravske kolesarske poti na avstrijskem Koroškem.

Do konca leta 2017 je bila na novo označena trenutna trasa Dravske kolesarske poti, katere strošek nakupa tabel in postavitve je prevzela Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), elaborat postavitve je pripravila RRA Koroška, strokovna služba Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot, v katero je vključenih 18 občin ob reki Dravi, 3 razvojne agencije in Zavod za turizem Maribor - Pohorje. Občine v partnerstvu financirajo koordinacijo projekta ter pripravo promocijskih vsebin in trženja. RRA Koroška izvaja aktivnosti, vezane na prostorsko umestitev in izgradnjo novih odsekov ter koordinira izvedbo nove označitve Dravske kolesarske poti. Zavod za turizem Maribor – Pohorje pa aktivnosti promocije in trženja. ZRS Bistra Ptuj je zadolžena za koordinacijo deležnikov Spodnjega Podravja pri vključevanju v inkubator za ponudnike storitev ob kolesarski poti ter za pripravo projektnih predlogov za kandidiranje na razpisih za črpanje evropskih sredstev. Stroški vključitve v inkubator Dravske kolesarske poti za leto 2018 so sledeči: gre za enkratni strošek vključitve, ki znaša 50 EUR neto, nadaljnji strošek na leto je med 50 do 100 EUR neto.

Trasa Dravske kolesarske poti, ki je sedaj označena, v večji meri poteka po obstoječi trasi, spremembe so v novem delu, skozi Občino Selnica ob Dravi in v Mestni občini Ptuj. Skupaj cca. 12 km nove trase. Nove table so po pravilniku rdeče barve ter imajo enoten logotip Dravske kolesarske poti, ki je uporabljen tudi v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. Pri tem usmeritev vodi tudi do vsakega občinskega središča. Kolesarska pot je razdeljena na 6 etap, ki so dolge cca. 30-50 km. Obnova označitev je bila potrebna, ker je bila siceršnja označitev pomanjkljiva, neenotna ter je podajala kolesarjem premalo informacij. Ob enem pa nova označitev omogoča, da bo vsak odsek Dravske kolesarske poti, ki bo na novo urejen, možno priključiti na kolesarsko pot s prilagoditvijo signalizacije.

Vzpostavljena je spletna stran Dravske kolesarske poti – www.dravabike.si.

V tem trenutku je stran na voljo v slovenskem, hrvaškem, nemškem in angleškem jeziku. Pripravljene so karte kolesarske poti (dostopne v TIC Ptuj).