Strategija Evrope 2020 označuje startupe kot pomembne generatorje rasti, zaposlovanja in inovacij. ZRS Bistra Ptuj skupaj s partnerji izvaja projekt INNOVA FOSTER, s katerim želimo opredeliti pomembne elemente lokalnih startup ekosistemov, na evropski ravni izmenjati primere dobre prakse, ideje in rešitve ter jih prilagoditi regionalnim in lokalnim potrebam ter prednostim.

Innova Foster je evropski projekt, ki se izvaja v okviru medregionalnega sodelovanja Interreg Europe in je sofinanciran s strani EU preko Evropskega sklada za regionalni razvoj.

bistra innova 2Partnerji projekta Innova Foster na tiskovni konferenci v Mestni hiši Ptuj; z desne: Aurelio Jimenez, Španija; Alo Lilles, Estonija; Oxana Mercieca, Malta; Louise Slater, VB; Lidija Tušek, ZRS Bistra Ptuj.

Cilj projekta je izboljšati startup ekosisteme na lokalni in regionalni ravni tako, da bodo startupi (inovativna podjetja z velikim potencialom, mlajša od 5 let) rasli na osnovi inovacij in postali pomembni regionalni inovatorji v sedmih evropskih regijah. Partnerji, ki sodelujejo na projektu so iz Španije, Združenega kraljestva, Poljske, Irske, Estonije, Malte in Slovenije. Vsak izmed partnerjev je izbral dokument, ki vpliva na politiko do podpore startupom v izbrani regiji. ZRS Bistra Ptuj je izbrala Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo za obdobje 2014-2020, ki ima za prioriteto tudi povečanje konkurenčnosti MSP. Z ustrezno sistemsko podporo in ustreznim ekosistemom lahko dosežemo večje število inovativnih startupov, ki so močneje motivirani in sposobni za rast in globalizacijo.

 

Koristi rezultatov projekta za lokalno okolje

V okviru projekta Innova Foster bomo z medregionalnimi obiski, vključitvijo lokalnih deležnikov in skupno analizo lokalnih političnih pravil in vodil ter programov podprli rast in globalizacijo MSP z visokim potencialom. Vsi partnerji bodo identificirali, analizirali in izmenjali izkušnje, znanje ter primere dobre in slabe prakse iz regionalnih inovacijskih in startup ekosistemov z namenom prilagoditi lokalno politiko v smeri olajšanega razvoja in rasti startupov.

Akcijski načrti, ki jih bomo pripravili na osnovi rezultatov analize in izmenjave evropskih izkušenj, bodo demonstrirali, kako lahko lokalne ali regionalne skupnosti izboljšajo razmere za nastanek in rast startupov ter predlagali nove servisne sisteme, ki bolje vključujejo tako deležnike kot uporabnike.

Projekt traja 4 leta v dveh dveletnih fazah. V prvi fazi bomo analizirali obstoječe ekosisteme, pripravili priporočila in akcijske načrte za izboljšave, ki jih bomo vpeljali in spremljali v drugi fazi. Vrednost celotnega projekta je 1.267.906 €, partnerski delež za ZRS Bistra Ptuj v 4 letih (2017-2020) znaša 161.141 €.

014

 

Aktivnosti projekta so v polnem zagonu

Projekt se je začel v začetku tega leta. V načrtu projekta so v prvih dveh letih (do leta 2019) obiski po lokacijah posameznih partnerjev. Vsak partner pripravi analizo svojega ekosistema ter mednarodno tematsko delavnico.

Prvo srečanje partnerjev je bilo v začetku leta v Barceloni, kjer smo med drugim spoznali nadvse dobro razvit startup ekosistem. Itziar Blasco, predstavnica gibanja Barcelona Activa, je predstavila Barcelono kot mesto startupov. Ko je mesto začelo razmišljati, kako spodbuditi nastanek in rast  inovativnih startupov, so najprej nekaj let obiskovali primere dobrih praks po celem svetu, od Izraela do Skandinavije. Ta pristop je zelo podoben projektu Innova Foster, kjer se prav tako učimo drug od drugega in prenašamo dobre prakse. Danes sodi Barcelona med 10 najbolj zanimivih lokacij za startupe, ki nima samo inkubatorjev in pospeševalnikov, ampak celo pospeševalnik pospeševalnikov.

V aprilu smo obiskali drugo največje estonsko mesto Tartu, ki je zelo ponosno na svojo podjetniško orientiranost ter živahen startup ekosistem. Radi poudarijo, da imajo ime, ki označuje mlada, inovativna podjetja – sTARTUp že v svojem imenu. Mesto startupom nudi kar nekaj inkubatorjev, skupnih prostorov za delo, pospeševalnikov in podpira številne dogodke za startupe.

Njihovi startupi so še posebej uspešni na področju modernih informacijskih in komunikacijskih tehnologij, je povedal Alo Lilles, vodja projektne skupine iz mesta Tartu. Ogledali smo si njihovo vas za podjetnike, kjer najmlajše učijo podjetniškega razmišljanja skozi igro, inkubator SPARK, kjer domuje veliko visokotehnoloških startupov in inkubator za kreativne startupe.

Carlos Vivas Augier iz podjetja Opinno je pripravil tematsko delavnico o dinamiki startup ekosistemov, je poudaril, da morajo biti pristopi podpore k startupom odvisni od faze, v kateri se nahajajo, saj se njihove potrebe z rastjo spreminjajo. V splošnem startup ekosistemi prehajajo skozi štiri faze. V prvi fazi gre za vzpostavitev podpore startupom, pri čemer je najbolj pomembno, da jim podporno okolje omogoči vzpostavitev skupnosti, olajša dostop do semenskega kapitala in zmanjšuje birokratske ovire. V drugi fazi gre za globalizacijo in naloga podpornega ekosistema je povečati dostop startupov do resnejšega financiranje, ponuditi znanja o globalizaciji in se tudi globalno povezovati. V tretji fazi širitve ekosistema imajo startupi največ koristi od povezovanja z večjimi podjetji, odprave ovir pri preseljevanju in lažjega dostopa do svetovnega trga delovne sile. V najbolj zreli fazi integracije gre za lokalno, nacionalno in svetovno povezovanje v neke vrste skupno kulturo.

V juniju smo spoznavali startup ekosistem Malte. Malta gradi svoje podporne sisteme za startupe na grozdenju. Dr. Anna Sobzcak iz Evropske komisije je povedala, da Evropska komisija vidi grozde kot pospeševalce inovacij in nosilce industrijskih sprememb. Svoje izkušnje z malteškim načinom poslovnega grozdenja so predstavili najbolj inovativni startupi v državi iz malteškega inkubatorja Malta Life Sciences Park. Predstavili pa so tudi malteški finančni grozd, ki mu je uspelo povezati praktično vso malteško finančno industrijo in jo uvrstiti med najbolj konkurenčne na globalni ravni.

 

V oktobru srečanje na Ptuju

17. in 18. oktobra 2017 je bilo srečanje partnerjev projekta z ogledi dobrih praks in tematsko delavnico na Ptuju. Tema pogovorov je bil startup ekosistem v Podravju. Slovenci veljamo za prevej inovativen narod in tudi slovenski startup ekosistem je dobro razvit. V Sloveniji potekajo tudi raziskave podjetništva, ki so del večjih svetovnih raziskav. Od leta 2002 je Slovenija vključena v raziskavo GEM – Globalni podjetniški monitor, ki podaja stanje podjetništva.

Po GEM 2016 so značilnosti slovenskega podjetniškega ekosistema sledeči:

okvirni pogoji za podjetništvo GEM 2016

 

Moški močno prekašajo ženske po svoji podjetniški aktivnosti (okoli 70% moških in 30% žensk po GEM 2016), največ jih je starih med 25 in 45 let ter imajo najpogosteje srednješolsko izobrazbo ali, kot druga najpogostejša skupina, vsaj visokošolsko izobrazbo.

Eden izmed najbolj aktivnih elementov slovenskega startup ekosistema je Iniciativa Start:up Slovenija, ki se sama opredeljuje kot aktivna povezovalka in promotorka javnih ter zasebnih deležnikov slovenskega startup ekosistema. Precej aktivna pa je tudi struja, ki razvija socialno podjetništvo z veliko primeri dobre prakse tudi v Podravju.

V Podravju smo kot primera dobre prakse izpostavili mariborski univerzitetni inkubator Tovarno podjemov, ki vodi program Start:up Maribor in aktivno sodeluje pri programu Start:up Ptuj ter mariborsko središče za družbene inovacije Tkalko. ZRS Bistra Ptuj sodeluje z obema preko rednih aktivnosti, pa tudi priprave novih projektov. Na Ptuju poleg ZRS Bistra Ptuj k lokalnemu startup ekosistemu pomembno prispevajo tudi Kreativnica, ki deluje v okviru podjetja Intera, skupnost umetnikov in rokodelcev v Fűrstovi hiši ter Šolski center Ptuj, s katerim sodelujemo pri aktivni promociji podjetništva med mladimi. Tekmovanje za najboljše podjetniške ideje na Ptuju prireja tudi  Manager klub Ptuj.

 

 

Izkaznica projekta Innova Foster

Naslov projekta:  Spodbujanje startup ekosistemov in inovacij v Evropi

Program: Interreg Europe

Trajanje: januar 2017 – december 2020

Partnerji: 

INCYDE Foundation, Španija (vodilni partner)

Torun regional Development Agency, Poljska

Oldham Metropolitan Borough Council, Združeno kraljestvo

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, Slovenija

Malta Enterprise, Malta

Tartu City Government, Estonija

Cork City Council, Irska

 

Innova Foster EU FLAG 170x140