Dne 26. 10. 2017 je bila v Monoštru v Železni županiji na Madžarskem v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020, podpisana pogodba o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za projekt odobren v okviru 2. roka za oddajo projektov Guide2Visit. Cilj projekta je, da se skupno obmejno območje promovira kot privlačna turistična destinacija in da se povezano predstavi skupna naravna in kulturna dediščine obmejnega območja. Do sedaj se  omenjeno območje ne pojavlja kot enotna, skupna turistična destinacija, in zaradi tega je število turističnih obiskov in nočitev glede na turistični potencial nizko. Skupna in povezana ponudba bo privlačila večje število obiskovalcev in povečala dolžino bivanja, kot če bi bila ponudba omejena zgolj na lokalno raven v eni državi. Projekt se bo izvajal v sinergiji s projektom IronCurtainCycling, ki se prav tako financira iz programa sodelovanja SI-HU.

 

izjava za tisk