V Kongresno-kulturnem središču v Dominikanskem samostanu na Ptuju se je 28. novembra 2017 odvijal mednarodni simpozij projekta CityWalk z naslovom: »Izboljšanje pogojev za pešačenje v mestih«.  Simpozij je bil namenjen obravnavi ovir trajnostnih oblik mobilnosti v mestih. Na dveh različnih okroglih mizah so tematski strokovnjaki s področja urbanega načrtovanja iskali odgovore in predloge povezane z vprašanji trajnostnega urbanega načrtovanja in oblikovanja mest, vpliva prometa na okolje, infrastrukture za pešce, ozaveščanja in prometnih strategij in predpisov.

Osrednji govornik dogodka je bil g. Jim Walker, ustanovitelj fundacije Walk21, ugleden mednarodni politični svetovalec, strokovnjak za komunikacije in vodja posebnih projektov, ki spodbujajo ljudi k hoji in hkrati zagotavljajo varno, privlačno in dostopno okolje za hojo. V navdihujočem govoru je predstavil negativne posledice aktualnih prometnih politik in prednosti trajnostno naravnanih mest, katerih vizija je med drugim zmanjšanje motoriziranega prometa in krepitev pešačenja ter predstavil ključne nasvete, s katerimi je pripomogel 13-im izmed 20-ih vodilnih globalnih mest, pridobiti naziv »Mesto, najbolj primerno za življenje«.

Projektni partnerji, pilotne občine in druga strokovna zainteresirana javnost so se zraven simpozija udeležili še usposabljanja, namenjenega izvedbi prihajajočih projektnih aktivnosti. Na njem so ugledni tuji strokovnjaki za prostorsko načrtovanje in razvoj mest (Béla Kézy, prof. Aleksandar Slaev, Peter Nikolov in Zoltan Barna-Lazar) predstavili primere dobrih praks trajnostne mobilnosti, ključne ukrepe za načrtovanje pešačenja ter smernice za izdelavo lokalnih načrtov pešačenja ter izvedbo pilotnih aktivnosti, namenjenih krepitvi pešačenja v mestih projektnih partnerjev.

Več o dogodku: http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/1416

Foto:

Arhiv ZRS Bistra Ptuj

Črtomir Goznik

 

 

standard logo image CityWalk