Vabilo na delavnico “Shema EMAS v Sloveniji”

Braver11 life11 emas11

Vljudno vas vabimo na delavnico

»Shema EMAS v Sloveniji«

četrtek, 14. september 2017
Ljubljana, GZS

(Dimičeva 13, dvorana A)

 

Shema EMAS (Sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij) je namenjena spodbujanju primernejšega ravnanja z okoljem in obveščanju javnosti o vplivih dejavnosti na okolje. Gre za nadgradnjo ISO 14001 oziroma za zagotavljanje večje odprtosti, odkritosti in periodičnega objavljanja preverjenih okoljskih informacij.

Z namenom osveščanja, spodbujanja in razprave o sistemu EMAS v Sloveniji Vas vljudno vabimo na EMAS DELAVNICO, kjer bo predstavljen sistem EMAS in njegove koristi, primeri dobrih praks slovenskih in tujih EMAS organizacij s predstavitvijo svojih izkušenj in doseženih učinkov skozi EMAS. Med drugim bo s strani Evropske Komisije predstavljena priprava sektorskih referenčnih dokumentov za prioritetne sektorje: za ravnanje z odpadki, turizem, gradbeni sektor in javno upravo. Del delavnice bo tudi namenjen razpravi o koristih certificiranja, težavah in potrebah slovenskih podjetij.

PROGRAM DELAVNICE
8.30 – 9.00 Registracija
9.00 – 9.15 Uvodni pozdrav

 

JANJA LEBAN, direktorica Službe za varstvo okolja, Gospodarska zbornica Slovenije

mag. TANJA BOLTE, generalna direktorica Direktorata za okolje, Ministrstvo za okolje in prosto

dr. ŠTEFAN ČELAN, direktor Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

 

9.15 – 10.45 Koristi sheme EMAS in njena prihodnost

 

TATJANA ORHINI VALJAVEC, Ministrstvo za okolje in prostor
Shema EMAS – spodbujanje primernejšega ravnanja z okoljem

SEBASTIEN PAQUOT, Generalni direktorat za okolje, Evropska Komisija
Koristi EMAS sistema za organizacije in organe oblasti*

dr. KLAVDIJA RIŽNAR, ZRS Bistra Ptuj
Povečanje zakonskih olajšav v korist EMAS registraciji (LIFE B.R.A.V.E.R.)

Janja Leban – GZS, Moderirana panelna diskusija in razprava z občinstvom

 

10.45 – 11.15 Odmor s pogostitvijo

 

 

11.15 – 13.00 Izkušnje EMAS organizacij in njihov pogled v prihodnost

 

BLANKA KAKER, SiQ – Slovenski institut za kakovost in meroslovje
Okoljsko poročanje in izkušnje EMAS preveritelja

mag. VILMA FECE, MOJCA FERK, Gorenje d.d.
Doprinos EMASa k trajnostnemu razvoju Skupine Gorenje

DOBRA PRAKSA IZ AVSTRIJE
MONIKA BROM, Agencija za okolje, Ministrstvo za okolje, Avstrija
EMAS v Avstriji – vloga olajšav in zakonskih oprostitev*

 

NATAŠA JAZBINŠEK SERŠEN, mag. ZALA STROJIN BOŽIČ, Mestna občina Ljubljana
Uvajanje sheme EMAS na Oddelku za varstvo okolja MU MOL

Janja Leban – GZS, Moderirana panelna diskusija in razprava z občinstvom

 

13.00 Zaključki delavnice

 

Delavnica bo potekala v slovenskem jeziku, simultano tolmačenje je zagotovljeno*.

 

Delavnica je namenjena:

podjetjem, javnim organom in javnim institucijam, okoljskemu inšpektoratu, lokalnim skupnostim, preveriteljem in drugi zainteresirani javnosti.

Delavnica je brez kotizacije. Registracija preko elektronske prijave: PRIJAVA

Za dodatne informacije kontaktirajte: dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj, bistra@bistra.si

Organizatorji:

okolje in prostor zrs gzs