vem ikonaVEM točka

Najpogostejša storitev VEM točke je brezplačna registracija podjetij in samostojnih podjetnikov. Nudimo vam tudi nekaj drugih administrativnih postopkov. Pred obiskom preverite potrebne dokumente. Preberite več…

Koristi za lokalno okolje

Preko 20 let spodbujamo razvoj in prinašamo koristi v lokalno okolje; soustvarjamo regionalno politiko, krepimo podjetništvo, povezujemo turistično ponudbo in vključujemo mlade v raziskave.  Preberite več…

ikona bistroumSrečanja mladih raziskovalcev

Znanje je prihodnost, je naša pot. Želimo si, da bi z nami na tej poti znanja korakalo čim več ustvarjalnih mladih ljudi. Informacije za sodelovanje na regijskem srečanju mladih raziskovalcev Podravja in Prlekije. Preberite več…Aktualne novice

bigstock-136529789-300x200

VEM novice: Ali imam lahko d. o. o. z normiranimi odhodki?

Ena najpomembnejših odločitev oseb ob registraciji podjetja je ugotavljanje davčne osnove (opravljanje dejavnosti dejanskih prihodkov in odhodkov ali pa opravljanje dejavnosti na podlagi normiranih odhodkov). To odločitev morajo vsi podjetniki sprejeti že ob registraciji ali pa najpozneje v osmih dneh od vpisa v Poslovni register Slovenije.   Kdo je lahko “normiran”? Normiranost pomeni drugačen način […]

socialno podjetnistvo

Informativni dan o javnem razpisu za Strateška razvojno inovacijska partnerstva – SRIP in javnem razpisu za Kompetenčne centre za razvoj kadrov – KOC na prioritetnih področjih pametne specializacije

  V petek, 4. novembra 2016, ob 9.30 vas vabimo na informativni dan o javnem razpisu za Strateška razvojno inovacijska partnerstva – SRIP in javnem razpisu za Kompetenčne centre za razvoj kadrov – KOC na prioritetnih področjih pametne specializacije, ki bo v Hotelu Mons v Ljubljani.   PROGRAM: 09:30 – 10:00 • Pozdravni nagovor – Služba […]

Razpis

Evropska sredstva za kompetenčne centre za razvoj kadrov (KOC)

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za program »Kompetenčni centri za razvoj kadrov«, v okviru katerega bo Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve predvidoma ta petek objavil […]

bistra-logo

Razpisano delovno mesto: direktor javnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 12. in 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/2013 in 3/13) Svet javnega zavoda ZRS Bistra Ptuj razpisuje delovno mesto: direktorja […]

Bistra poroča

podravskopodjetje

Podravsko podjetje leta 2015

Podravska regija ima uspešno podjetniško tradicijo, ki pa se spopada z drugačnimi izzivi kot druge slovenske regije. Kljub propadu mnogih velikih podjetij v poosamosvojitveni preteklosti in okoliščinam, ki so narekovale razvoj v letih po osamosvojitvi, in tudi zaradi geografskega položaja, ki ga ni (z)mogla izkoristiti v svoj prid, je v regiji veliko idej, projektov in […]

delo v pisarni

VEM novice: Kaj ni delo na črno?

Dejavnosti in dela, ki niso delo ali zaposlovanje na črno Po 7. členu Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) za delo na črno ne štejejo: – sosedska pomoč, – sorodstvena pomoč, – nujno delo, – humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske organizacije in prostovoljsko ter dobrodelno delo, – osebno dopolnilno delo, – kratkotrajno […]