vem ikonaVEM točka

Najpogostejša storitev VEM točke je brezplačna registracija podjetij in samostojnih podjetnikov. Nudimo vam tudi nekaj drugih administrativnih postopkov. Pred obiskom preverite potrebne dokumente. Preberite več…

Koristi za lokalno okolje

Preko 20 let spodbujamo razvoj in prinašamo koristi v lokalno okolje; soustvarjamo regionalno politiko, krepimo podjetništvo, povezujemo turistično ponudbo in vključujemo mlade v raziskave.  Preberite več…

ikona bistroumSrečanja mladih raziskovalcev

Znanje je prihodnost, je naša pot. Želimo si, da bi z nami na tej poti znanja korakalo čim več ustvarjalnih mladih ljudi. Informacije za sodelovanje na regijskem srečanju mladih raziskovalcev Podravja in Prlekije. Preberite več…Aktualne novice

socialno podjetnistvo

Vlada sprejela spremembe Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020

Vlada RS je sprejela spremembe Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020. Gre za vsebinsko in finančno razčlenitev operativnega programa, ki določa način doseganja specifičnih ciljev operativnega programa s konkretnimi ukrepi. Spremembe Odloka je vlada objavila tudi v Uradnem listu Republike Slovenije št. 55/2016. Služba Vlade RS […]

business

VABILO na posvet in okroglo mizo z naslovom: Oživljanje podjetništva v mestnih jedrih na MOS Celje

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v Program 2016-2017 prvič vključila  spodbujanje inovativnih ukrepov za oživljanje podjetništva v mestnih jedrih, z glavnim ciljem vzpostavitve in profesionalizacije pristopa TCM (Town Centre Management – Managementa mestnih središč/MMS) na nacionalni ravni. Model temelji na povezovanju in sodelovanju vseh deležnikov, ki so ključni za živa mestna središča. Z namenom predstavitve […]

webdogodki

Letošnji jesenski krog financiranja start-upov s 75.000 € in 200.000 € semenskega kapitala SPS!

V petek, 26. avgusta, se bo s serijo devetih roadshow dogodkov po vsej Sloveniji začel letošnji jesenski krog financiranja start-upov. Produkta SK75 in SK200 Slovenskega podjetniškega sklada inovativnim podjetjem s potencialom hitre globalne rasti omogočata pridobiti 75.000 € konvertibilnega posojila ali 200.000 € javne lastniške investicije ter vključitev v intenzivna spremljevalna podporna programa. Zadnji rok […]

prihranek

VEM novice: Kdaj ste upravičeni do delne oprostitve plačila prispevka za PIZ?

Razmišljate o ustanovitvi podjetja in zbirate vse potrebne informacije, ki bi vam pomagale pri vaši odločitvi? Z namenom omogočiti lažji začetek poslovanja in spodbujanja samozaposlitev, je ZPIZ-2 uvedel možnost delne oprostitve plačila prispevkov za nove samozaposlene. Oprostitev plačila prispevka PIZ za samozaposlene Skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)  so zavarovanci oproščeni plačila prispevka zavarovanca in […]

Bistra poroča

podravskopodjetje

Podravsko podjetje leta 2015

Podravska regija ima uspešno podjetniško tradicijo, ki pa se spopada z drugačnimi izzivi kot druge slovenske regije. Kljub propadu mnogih velikih podjetij v poosamosvojitveni preteklosti in okoliščinam, ki so narekovale razvoj v letih po osamosvojitvi, in tudi zaradi geografskega položaja, ki ga ni (z)mogla izkoristiti v svoj prid, je v regiji veliko idej, projektov in […]

delo v pisarni

VEM novice: Kaj ni delo na črno?

Dejavnosti in dela, ki niso delo ali zaposlovanje na črno Po 7. členu Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) za delo na črno ne štejejo: – sosedska pomoč, – sorodstvena pomoč, – nujno delo, – humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske organizacije in prostovoljsko ter dobrodelno delo, – osebno dopolnilno delo, – kratkotrajno […]