Shema EMAS v Sloveniji

»VPRAŠALNIK«

Shema EMAS (Sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij) je namenjena spodbujanju primernejšega ravnanja z okoljem in obveščanju javnosti o vplivih dejavnosti na okolje. Gre za nadgradnjo ISO 14001 oziroma za zagotavljanje večje odprtosti, odkritosti in periodičnega objavljanja preverjenih okoljskih informacij. V Sloveniji je trenutno vključenih 10 organizacij v EMAS shemo in s ciljem večjega vključevanja organizacij v EMAS, Vas vljudno naprošamo za izpolnitev kratke spletne ankete: klik na VPRAŠALNIK  (cca. 5 min).

Anketni vprašalnik je sestavni del aktivnosti v okviru projektne naloge »Shema EMAS – analiza učinkovitosti in predlogi za nadgradnjo EMAS sistema v Sloveniji«, v okviru katere želimo identificirati razloge za ne-vključevanje organizacij v večjem številu.

 

V naprej hvala za Vaše sodelovanje. V kolikor potrebujete dodatne informacije, nas kontaktirajte kadarkoli.

V imenu projektnega tima:

Klavdija Rižnar