Mladinsko raziskovalno delo

 

Ker verjamemo reku »Na mladih svet stoji«, si v ZRS Bistra Ptuj prizadevamo, da bi veščine raziskovanja približali že otrokom in mladostnikom. Povezujemo se z izobraževalnimi institucijami in skozi učni proces seznanjamo mlade o pomembnosti raziskovanja za nadaljnji razvoj družbe ter spodbujamo njihovo inovativnost ob razreševanju konkretnih razvojnih vprašanj sodobne družbe.

Med mladimi je splošen interes za raziskovalno dejavnost v porastu, saj je raziskovanje ob podpori tehnike postalo veliko bolj privlačno, enostavno in zanimivo. Vzroki temu izhajajo tudi iz dejstva, da izobraževalne institucije že v zgodnjem obdobju izobraževanja od učencev zahtevajo poglobljen pristop k učni snovi, ki ga najlažje dosežejo s pomočjo raziskovalnih nalog in taborov.

V sklopu mladinskega raziskovanja pripravljamo regijska tekmovanja mladih raziskovalcev in raziskovalne tabore in s tem mladim poskušamo pomagati pri njihovih življenjskih odločitvah.

Galerija utrinkov iz regijskih tekmovanj mladih raziskovalcev Sp. Podravja in Prlekije.

Program »MLADI RAZISKOVALCI« do doktorata

Eden od instrumentov znanstvene politike Agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) in Tehnološke Agencije (TIA) je financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev. Oba programa izdatno prispevata k dvigu raziskav in kadrovskemu pomlajevanju raziskovalnih skupin, predvsem pa h krepitvi raziskovalni, razvojnih in inovacijskih sposobnosti v podjetjih.

Tudi v ZRS Bistra Ptuj uspešno izvajamo programe usposabljanja mladih kadrov in je tovrstni program izobraževanja postala stalnica za potrebe tako lokalnega kot širšega okolja. Številni raziskovalci so uspešno končali izobraževanje do znanstvenega naziva »doktor znanosti« in se zaposlili v gospodarstvu ali v raziskovalnih institucijah.

 

Številni raziskovalci so uspešno končali izobraževanje do znanstvenega naziva »doktor znanosti«.

Dostop do informacij za pridobitev statusa MLADI RAZISKOVALEC: