Projektno delo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V primeru, da imate projektno idejo, se obrnite na nas za pomoč pri izvedbi celotnega projektnega predloga ter same implementacije, saj je več kot 30 % projektnih prijav administrativno neustreznih, slabo so opredeljene aktivnosti, utemeljitve ali finančne projekcije. Mnogo sicer odličnih projektov tako ne pridobi razvojnih sredstev ravno zaradi neustrezne predstavitve vsebine projekta (same ideje projekta) ali neupoštevanja formalnih in tehničnih razpisnih pogojev.