Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja 2017-2018

Težko pričakovani in za jesen napovedani razpis, ki podjetjem omogoča vzpostavitev in nadgradnjo elektronskega poslovanja, je objavljen na spletni strani Javne agencije SPIRIT

marketing-1466313_1920

 • Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:
  a) Elektronsko izmenjavo med partnerji,
  b) Digitalizacijo nastopov na sejmih,
  c) Spletne strani za tuje trge,
  d) Spletne trgovine,
  e) Produktno-prodajne videe,
  f)  Krepitev kompetenc – usposabljanja
 • Upravičeni stroški: zunanji izvajalci
 • Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja (do 250 zaposlenih). Podjetja morajo vsebinsko pokrivati področja Strategije pametne specializacije.
 • Višina nepovratnih sredstev: do 70% upravičenih stroškovvendar ne manj kot 5.000 € in ne več kot 30.000 € – shema “de minimis”
 • Rok za prijavo: 2. 10. 2017 in 1. 3. 2018