Naslov projekta: Proti energetsko odgovornim prostorom: vzpostavitev mest za pešačenje v Podonavski regiji (Towards energy responsible places: establishing walkable cities in the Danube Region)

Trajanje projekta: 1. 12. 2016 – 1. 5. 2019

Financiranje: Evropsko teritorialno sodelovanje, Program sodelovanja INTERREG V-B, Podonavje 2014-20

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: Danilo Čeh

 

 

POMEMBNI REZULTATI PROJEKTA

Študije in analize
Studies and analyzes

01 CityWalk Baseline Study 1

CityWalk Baseline Study
Temeljna študija

02 Good Practice Catalogue 1

Good Practice Catalogue
Katalog dobrih praks

Infografika
Infographics

03 Infographic BS Negative effects 1 m

Infographic BS - Negative effects
Infografika – Negativni učinki

04 Infographic BS Benefits 1 m

Infographic BS - Benefits
Infografika - Koristi

05 Infographic BS Walkability planning 1 m

Infographic BS - Walkability planning
Infografika – Načrtovanje za pešce

06 Infographic BS Street design 1 m

Infographic BS - Street design
Infografika – Oblikovanje ulic

07 Infographic BS Transport mode mix 1 m

Infographic BS - Transport mode mix
Infografika – Mešani način prometa

08 Infographic BS Raising awareness 1 m

Infographic BS - Raising awareness
Infografika - Ozaveščanje

Promocijski videoposnetki
Promo videos

09 Video Walk in your city v 9. razlicnih jezikih 1

»Walk in your city«
»Sprehodite se po vašem mestu« v 9. različnih jezikih

 

10 Video Walk in your city 1

Walk in your city
Sprehodite se po vašem mestu

11 Video How do we go to work today 1

How do we go to work today
Kako gremo danes v službo

Pobarvanka

12 pobarvanka Pobarvaj mesto PoTUJraziskuj in spoznavaj Ptuj 1 m

13 pobarvanka Colorful city Explore and discover Ptuj 1 m

 

Partnerji:

 • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (Slovenija) – vodilni partner,
 • First Hungarian Responsible Innovation Association (Madžarska)
 • Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o. (Slovenija)
 • Nyíregyháza Industrial park Ltd. (Madžarska)
 • Cassovia Life Sciences (Slovaška)
 • City municipality Varaždin (Hrvaška)
 • Municipality of Oradea (Romunija)
 • Varna Free University “Chernorizets Hrabar” (Bolgarija)
 • Regional Development Agency of the Pilsen Region (Češka)
 • Municiplaity of Weiz (Avstrija)
 • Varna Municipality (Bolgarija)
 • City of Valjevo (Srbija)
 • Chamber of Commerce and industry of Serbia (Srbija)


Pridruženi partnerji

 • Mestna občina Ptuj (Slovenija)
 • City of Stříbro (Češka)
 • Municipality of Nyíregyháza City with County Rank (Madžarska)
 • Ministry of Construction, Transport and Infrastructure (Srbija)

 

Cilji projekta

Cilj projekta CityWalk je pomagati mestom v Podonavski regiji, da bodo zmanjšala emisije in hrup ter postala varnejši prostori za življenje, s pomočjo okrepljene vloge trajnostnih oblik mobilnosti, posebej aktivnih oblik transporta – pešačenje in kolesarjenje. Glavni namen projekta je zato izboljšanje ključnih pogojev za pešačenje:

 • izboljšanje urbane mobilnosti preko učinkovitega kombiniranja različnih načinov transporta ob zmanjšanih emisijah hrupa in prometnih zastojih,
 • povečanje varnosti,
 • prispevanje k zdravju prebivalcev ter
 • dvig zadovoljstva prebivalcev regije.

 

Rezultati: 

 • tečaji in delavnice za deležnike,
 • razvito skupno orodje, ki bo obsegalo smernice, indeks in spletno orodje za pešačenje,
 • izdelanih 8 načrtov za pešačenje,
 • izvedenih 8 pilotnih akcij (tudi v mestu Ptuj kot testnem območju) ter
 • razviti in predstavljeni politični predlogi za trajnostno mobilnost.

 

Spletna stran projekta: www.interreg-danube.eu/citywalk
Facebook profil: @CityWalk.project (fb.me/CityWalk.project)

 

Project co-funded by the european union funds (ERDF, IPA)

CITY WALK

standard logo image CityWalk 1