standard logo image CityWalk 1

Naslov projekta: Proti energetsko odgovornim prostorom: vzpostavitev mest za pešačenje v Podonavski regiji (Towards energy responsible places: establishing walkable cities in the Danube Region)

Trajanje projekta: 1. 12. 2016 – 1. 5. 2019

Financiranje: Evropsko teritorialno sodelovanje, Program sodelovanja INTERREG V-B, Podonavje 2014-20

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: Danilo Čeh


Partnerji:

 • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (Slovenija) – vodilni partner,
 • First Hungarian Responsible Innovation Association (Madžarska)
 • Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o. (Slovenija)
 • Nyíregyháza Industrial park Ltd. (Madžarska)
 • Cassovia Life Sciences (Slovaška)
 • City municipality Varaždin (Hrvaška)
 • Municipality of Oradea (Romunija)
 • Varna Free University “Chernorizets Hrabar” (Bolgarija)
 • Regional Development Agency of the Pilsen Region (Češka)
 • Municiplaity of Weiz (Avstrija)
 • Varna Municipality (Bolgarija)
 • City of Valjevo (Srbija)
 • Chamber of Commerce and industry of Serbia (Srbija)


Pridruženi partnerji

 • Mestna občina Ptuj (Slovenija)
 • City of Stříbro (Češka)
 • Municipality of Nyíregyháza City with County Rank (Madžarska)
 • Ministry of Construction, Transport and Infrastructure (Srbija)

 

Cilji projekta

Cilj projekta CityWalk je pomagati mestom v Podonavski regiji, da bodo zmanjšala emisije in hrup ter postala varnejši prostori za življenje, s pomočjo okrepljene vloge trajnostnih oblik mobilnosti, posebej aktivnih oblik transporta – pešačenje in kolesarjenje. Glavni namen projekta je zato izboljšanje ključnih pogojev za pešačenje:

 • izboljšanje urbane mobilnosti preko učinkovitega kombiniranja različnih načinov transporta ob zmanjšanih emisijah hrupa in prometnih zastojih,
 • povečanje varnosti,
 • prispevanje k zdravju prebivalcev ter
 • dvig zadovoljstva prebivalcev regije.

 

Rezultati: 

 • tečaji in delavnice za deležnike,
 • razvito skupno orodje, ki bo obsegalo smernice, indeks in spletno orodje za pešačenje,
 • izdelanih 8 načrtov za pešačenje,
 • izvedenih 8 pilotnih akcij (tudi v mestu Ptuj kot testnem območju) ter
 • razviti in predstavljeni politični predlogi za trajnostno mobilnost.

 

Spletna stran projekta: www.interreg-danube.eu/citywalk
Facebook profil: @CityWalk.project (fb.me/CityWalk.project)

 

Project co-funded by the european union funds (ERDF, IPA)

CITY WALK