ZAPOSLENI

doc. dr. Štefan Čelan
univ. dipl. inž. kemijske tehnologije
direktor javnega zavoda
T: 02 748 02 51
E: stefan.celan@bistra.si
dr. Aleksandra Pivec
univ. dipl. inž. kemijskega inženirstva
strokovna raziskovalna sodelavka (dopolnilno delo)
T: 02 748 02 62
E: sandra.pivec@bistra.si
doc. dr. Dušan Klinar
univ. dipl. inž. kemijske tehnologije, mag. ekon.posl.ved
višji strokovni sodelavec
T: 02 748 02 48
E: dusan.klinar@bistra.si
Ksenija Rakuša
dipl. ekonomistka
samostojna strokovna sodelavka
T: 02 748 02 54
E: ksenija.rakusa@bistra.si
dr. Klavdija Rižnar
univ. dipl. inž. kemijske tehnologije
strokovna raziskovalna sodelavka
T: 02 748 02 55
E: klavdija.riznar@bistra.si
dr. Lidija Tušek
dr. kemijskih znanosti
strokovna raziskovalna sodelavka
T: 02 748 02 59
E: lidija.tusek@bistra.si
mag. Mojca Šibila Drobnič
mag. znanosti državnih in evropskih študij
vodilna strokovna sodelavka
T: 02 748 02 52
E: mojca.sibila.drobnic@bistra.si
Rosvita Bedrač
dipl. ekonomistka
strokovna sodelavka
T: 02 748 02 50
E: rosvita.bedrac@bistra.si
Jadranka Krajnc
dipl. ekonomistka
strokovna sodelavka
T: 02 748 02 57
E: jadranka.krajnc@bistra.si
Danilo Čeh
mag.manag.,dipl.ekon.
vodilni strokovni sodelavec
T: 02 748 02 68
E: danilo.ceh@bistra.si
Julija Potisk
univ. dipl. geografinja
strokovna sodelavka
T: 02 748 02 61
E: julija.potisk@bistra.si
Matija Brodnjak
dipl. ekonomist
strokovni sodelavec
T: 02 748 02 56
E: matija.brodnjak@bistra.si
Nataša Mršek
naravoslovno-matematični tehnik
strokovna sodelavka
T: 02 748 02 49
E: natasa.mrsek@bistra.si
dr. Nataša Belšak Šel
univ.dipl. inž. kemijske tehnologije
strokovna raziskovalna sodelavka
T: 02 748 02 58
E: natasa.belsak.sel@bistra.si
Blaž Kukec
univ. dipl. politolog
strokovni sodelavec
T: 02 748 02 48
E: blaz.kukec@bistra.si
Brigita Drevenšek
dipl. ekonomistka
strokovna sodelavka
T: 02 748 02 66
E: brigita.drevensek@bistra.si
Robert Novak
dipl.org. menedž.
strokovni sodelavec
T: 02 748 02 64
E: robert.novak@bistra.si
Gregor Uhan
univ. dipl. inž. kemiske tehnologije
strokovni sodelavec
T: 02 748 02 50
E: gregor.uhan@bistra.si