ZAPOSLENI

doc. dr. Štefan Čelan
univ. dipl. inž. kemijske tehnologije
Področje dela: direktor javnega zavoda
T: 02 748 02 51
E: stefan.celan@bistra.si
dr. Aleksandra Pivec
univ. dipl. inž. kemijskega inženirstva
Področje dela: strokovna raziskovalna sodelavka (dopolnilno delo)
T: 02 748 02 62
E: sandra.pivec@bistra.si
doc. dr. Dušan Klinar
univ. dipl. inž. kemijske tehnologije, mag. ekon.posl.ved
Področje dela: višji strokovni sodelavec
T: 02 748 02 48
E: dusan.klinar@bistra.si
Ksenija Rakuša
dipl. ekonomistka
Področje dela: samostojna strokovna sodelavka
T: 02 748 02 54
E: ksenija.rakusa@bistra.si
dr. Klavdija Rižnar
univ. dipl. inž. kemijske tehnologije
Področje dela: strokovna raziskovalna sodelavka
T: 02 748 02 55
E: klavdija.riznar@bistra.si
dr. Lidija Tušek
dr. kemijskih znanosti
Področje dela: strokovna raziskovalna sodelavka
T: 02 748 02 59
E: lidija.tusek@bistra.si
mag. Mojca Šibila Drobnič
mag. znanosti državnih in evropskih študij
Področje dela: samostojna strokovna sodelavka
T: 02 748 02 52
E: mojca.sibila.drobnic@bistra.si
Rosvita Bedrač
dipl. ekonomistka
Področje dela: strokovna sodelavka
T: 02 748 02 50
E: rosvita.bedrac@bistra.si
Jadranka Krajnc
dipl. ekonomistka
Področje dela: strokovna sodelavka
T: 02 748 02 57
E: jadranka.krajnc@bistra.si
Danilo Čeh
dipl. ekonomist
Področje dela: strokovni sodelavec
T: 02 748 02 68
E: danilo.ceh@bistra.si
Julija Potisk
univ. dipl. geografinja
Področje dela: strokovna sodelavka
T: 02 748 02 61
E: julija.potisk@bistra.si
Tina Zamuda
univ. dipl. ekonomistka
Področje dela: strokovna sodelavka
T: 02 748 02 63
E: tina.zamuda@bistra.si
Nataša Mršek
naravoslovno-matematični tehnik
Področje dela: strokovna sodelavka
T: 02 748 02 49
E: natasa.mrsek@bistra.si
Matija Brodnjak
dipl. ekonomist
Področje dela: destinacijski menedžer
T: 02 748 02 56
E: matija.brodnjak@bistra.si
Blaž Kukec
univ. dipl. politolog
Področje dela: strokovni sodelavec
T: 02 748 02 48
E: blaz.kukec@bistra.si