Regijska tekmovanja mladih raziskovalcev

 

Dokumenti:

Razpis_regijsko_2018

Prijavnica 2018

Priloga 2

Priloga 3

Priročnik z navodili za izdelavo raziskovalne naloge ZRS Bistra Ptuj 

 

Uvajanje mladih v znanstveno, izobraževalno, timsko in promocijsko delo pri popularizaciji znanosti med mladimi

S projektom premagujemo bojazen, ki jo je izrekel fizik Leon M. Lederman: »Obžalujem, da nisem nikoli poučeval najmlajših, kajti ti so pravi znanstveniki. Postavljajo si čudovita vprašanja: Kaj drži nebo, da ne pade dol, Koliko besed imam v sebi, itd. Toda skozi šolski sistem, kjer vse to izženejo iz njih, odrastejo in postanejo miličniki, vojaki, smetarji, tovarnarji itd.«

Da bo opisana bojazen omenjenega znanstvenika odveč, poskušamo preko našega projekta na organiziran način začetno brskanje mladih artikulirati do odličnih raziskovalnih sposobnosti, ki so edini garant za enakopravno preživetje slovenskega naroda v bodočih evropskih integracijah. V mladih želimo vzbuditi ustvarjalnost, ki je, po mnenju sedaj že pokojnega velikana dr. Antona Trstenjaka, osnovni pogoj za preživetje maloštevilnega naroda – »Maloštevilni narod kot smo Slovenci lahko preživi le, če je ustvarjalen.«

ZRS Bistra Ptuj si je s podpisom »Pisma o nameri« z Ministrstvom za znanost in tehnologijo pridobila status regijskega centra za organizacijo in izvedbo projekta »Uvajanje mladih v znanost« in ga pričela leta 1993 tudi izvajati. Izvajanje projekta poteka v obliki regijskega srečanja mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Spodnjega Podravja in Prlekije.

Namen mladinskega raziskovalnega dela je v raziskovanju mladih raziskovalcev na področju naravoslovja, družboslovja, humanistike, ekonomije in drugih ved, ki so zanje zanimive in hkrati pripomorejo k ustvarjalnosti in samostojnosti posameznika.

V raziskovalni skupini delujejo zraven mladih raziskovalcev tudi mentorji / pedagogi različnih šol, strokovnjaki iz gospodarstva in negospodarstva ter mladi raziskovalci, ki imajo status raziskovalca. Na osnovi njihove pomoči in svetovanja pri izdelavi raziskovalnih nalog (uvod, jedro, zaključek, oblikovni in slikovni material…) izdelajo učenci in dijaki raziskovalne naloge iz posameznih področij in jih na regijskih srečanjih javno predstavijo. Recenzenti kot zunanji sodelavci projekta sodelujejo pri ocenitvi vsebine in oblike raziskovalnih nalog in javne predstavitve mladih raziskovalcev.

Po opravljenih recenzijah podeljujemo zlata, srebrna in bronasta priznanja mladim raziskovalcem in mentorjem. Rezultate njihovega dela predstavimo v zborniku z ustreznim kataloškim zapisom. Z izbranimi talenti raziskovalnih nalog sodelujemo tudi na državnih srečanjih, ki potekajo v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Letno sodeluje na regijskih srečanjih približno 250 mladih raziskovalcev in 100 mentorjev.

Splošni cilji projekta:

 

 • v rani mladosti seznaniti mladino z metodami in principi raziskovalnega dela;
 • uvajanje mednarodnih meril za ocenjevanje kakovosti raziskovalnega dela;
 • povezovanje raziskovalnih skupin s konkretnimi naročniki.

Kvantitativni cilji projekta:

 

 • letno povečati obseg mladinskega raziskovalnega dela;
 • povečati število državnih nagrajencev,
 • povečati število zunanjih mentorjev.

Pričakovani rezultati:

 

 • povečan obseg raziskovalnega dela;
 • najmanj dve državni nagradi;
 • izdaja zbornika.

Člani projektne skupine:

 

 • recenzentski odbor;
 • učitelji mentorji osnovnih in srednjih šol;
 • zunanji mentorji;
 • predstavniki sodelujočih občin.