vsi logotipi VEM 2016 kot slika

Brezplačne storitve VEM točke za s.p.

 

 

Prijava za vpis samostojnega podjetnika

Registracija s.p.

Sprememba samostojnega podjetnika

Sprememba imena, naslova, dejavnosti,…

 

Izbris samostojnega podjetnika iz registra PRS

Zaprtje s.p.

 

Oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika

Obvezen postopek za vsa podjetja

 

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2)

Obvezno pri prihodkih nad 25.000 €

Prijava oseb v obvezna socialna zavarovanja(obrazec M1)

Ko zaposlujete

 

Prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih (M-3)

Spremembe podatkov o zaposlenih

Odjava oseb iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2)

Pri odpuščanju in upokojitvi

 

Prijava družinskih članov v obvezno zdravstveno zavarovanje (M-DČ)

Zavarovanje za otroka

 

Sprememba podatkov o družinskih članih (M-DČ)

Spremembe

 

Odjava družinskih članov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (M-DČ)

Spremembe

 

Prijava prostega delovnega mesta oz. vrste dela (PD-1) za s.p.

Obvezno pred zaposlitvijo

 

Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja (OZS)

Obvezno za obrtnike, ki opravljajo obrtno dejavnost