CityWalk SIMPOZIJ: “Steps towards liveable cities”

 

 

Datum:  torek, 28. november 2017

Čas:  9.30 – 15.15

Lokacija:  Kongresna dvorana Dominikanskega samostana

Muzejski trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija

Znanstveno–raziskovalno središče Bistra Ptuj in partnerji projekta CityWalk vas vabimo, da se udeležite SIMPOZIJA – “Steps towards liveable cities”.

 

Project CityWalk – Za energetsko odgovorne prostore: vzpostavitev mest za pešačenje v Podonavski regiji – pomaga mestom v Podonavski regiji, da bodo zmanjšala emisije in hrup ter postala varnejši prostori za življenje, s pomočjo okrepljene vloge trajnostnih oblik mobilnosti, posebej aktivnih oblik transporta – pešačenje in kolesarjenje. Projekt naslavlja tudi izziv celostnega pristopa – izboljšanje urbane mobilnosti preko učinkovitega kombiniranja različnih načinov transporta. Mestom pomagamo identificirati ovire ter razviti in implementirati načrte za reševanje teh izzivov. Več o projektu na tej povezavi.

Na simpoziju bomo obravnavali ovire trajnostnih oblik mobilnosti v mestih. Na dveh različnih okroglih mizah bodo tematski  strokovnjaki s področja urbanega načrtovanja iskali odgovore in predloge povezane z vprašanji trajnostnega urbanega načrtovanja in oblikovanja mest, vpliva prometa na okolje, infrastrukture za pešce, ozaveščanja in strategij / predpisov.  Počaščeni smo, da se bo dogodka kot osrednji govornik udeležil g. Jim Walker, ustanovitelj fundacije Walk21 namenjene podpori in spodbujanju pešačenja v mestih.

Prosimo, da se na dogodek prijavite preko spletnega obrazca do 21. novembra 2017. Dogodek bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku.

 

AGENDA: CityWalk – Symposium-AGENDA

 

LOGO - CityWalk Ptuj banner